Blog

Jak przygotować firmę na kontrolę sanepidu?

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli w firmach ze szczególnym naciskiem na branże, w których nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny może zagrozić zdrowiu i życiu klientów oraz pracowników. Można do nich zaliczyć branżę gastronomiczną, medyczną oraz kosmetyczną. Zazwyczaj przedsiębiorcy zostają powiadomieni około 7 dni wcześniej o planowanej kontroli, dzięki czemu mają możliwość lepszego przygotowania się do wizytacji. Sprawdź, jak zadbać o firmę przed kontrolą sanepidu.

Co może obejmować kontrola sanepidu?

Zakres przeprowadzanej kontroli jest uzależniony od prowadzonej przez firmę działalności. Dla przykładu w przypadku firmy zatrudniającej pracowników biurowych najczęściej weryfikacji podlega aktualność orzeczeń lekarskich, przestrzeganie przepisów BHP, zdatność wody do spożycia, ocena systemu wentylacji i jakości powietrza, a także stan czystości w lokalu. Badaniu mogą podlegać również próbki żywności oraz wszystkie rzeczy, jakie zostaną wskazane przez Inspektora.

Jak przygotować się do kontroli sanepidu?

Przede wszystkim właściciel firmy powinien przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą zostać wskazane w piśmie informującym o planowanej kontroli. Domniemywa się, że aktualność orzeczeń lekarskich, zdatność wody pitnej do spożycia, oraz żywność jest na bieżąco kontrolowana i sprawdzana, ale przed każdą kontrolą organu warto przeprowadzić samodzielną weryfikację. Wielokrotnie przedsiębiorcy bagatelizują stan czystości lokalu, jednak za niezachowanie porządku w pomieszczeniach biurowych mogą grozić bardzo surowe kary. W przypadku zapowiedzianej kontroli warto skorzystać z firmy oferującej profesjonalne sprzątanie biur.

Dlaczego warto zaufać profesjonalistom?

Firmy oferujące profesjonalne sprzątanie biur mają duże doświadczenie w zakresie współpracy z innymi firmami oraz znają wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie utrzymania czystości na terenie biura. Firmy oferują bardzo dokładne i szczegółowe sprzątanie pomieszczeń, które pozwoli uniknąć surowych kar w przypadku kontroli. Posiadają również profesjonalny sprzęt oraz środki, dzięki którym są w stanie zadbać nie tylko o aspekt czystości, ale również o dezynfekcję. Regularne korzystanie z profesjonalnego sprzątania biur w Warszawie to również sposób na podniesienie komfortu pracy osób zatrudnionych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia reakcji uczuleniowej lub alergicznej.

Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, skorzystaj z naszych usług. Możemy zadbać o Twoje biuro jednorazowo lub w sposób regularny, dzięki czemu zawsze będziesz mieć pewność, że w Twojej firmie panuje najwyższy poziom czystości.